Αναψυκτικά

Coca cola, Light, Zero

250ml

2.40€

Πορτοκαλάδα / λεμονίτα

Fanta | με/χωρίς ανθρακικό, 250ml

2.40€

Soda, Indian tonic, pink grapefruit

Schweppes | 250ml

2.40€

Αύρα Ανθρακούχο νερό 330ml

750μλ (3.70€)

2.50€

Perrier λεμόνι

330ml

2.50€

Αύρα Φυσικό μεταλλικό νερό 1L

500ml (0.50€)

1.50€

Καφές ελληνικός μονός

Καφές ελληνικός διπλός (2.50€)

2.00€

Espresso μονός

Espresso διπλός (2.50€)

2.00€

Τσάι ζεστό

2.50€

Τσάι κρύο

3.00€

Μπύρες

Lager

Saronic

330ml Blonde, 5% alc

2.50€

«Z» Fine Lager

500ml Blonde, 5% alc

3.00€

Amstel

500ml Blonde, 5% alc

3.00€

Heineken

500ml Pale blonde, 5% alc

3.50€

Alfa

500ml Pale blonde, 5% alc

3.20€

Mythos

500ml Golden blonde, 5% alc

3.00€

Fix

500ml Pale blonde, 5% alc

3.00€

Weiss

Alfa Weiss

500ml Weiss, 5% alc

3.50€

Pilsener

«Z» Premium Pilsener

500ml Blonde, 5.2% alc

3.50€

Pils Hellas

500ml

3.00€

Mamos

500ml 5% alc

3.50€

Fischer

500ml Blonde, 5% alc

3.50€

Kaiser

500ml German Blonde, 5% alc

3.50€

Low/No Alcohol

Άλφα χωρίς

500ml Pale blonde, 0% alc

3.20€

Heineken 0.0

330ml Pale blonde, 0% alc

3.20€

Ούζο

Πλωμαρίου

200ml 40% alc

8.50€

Βαρβαγιάννη πράσινο

200ml 42% alc

9.00€

Μπαμπατζίμ

200ml 40% alc

8.50€

Πιτσιλαδή

200ml 40% alc

13.00€

Γιαννατσή

200ml 40% alc

8.50€

Γιαννατσή

200ml 45% alc

11.50€

Τσίπουρο

Αποστολάκη

200ml 40% alc

8.50€

Τσιλιλή

200ml 40% alc

8.50€

Μπαμπατζίμ

200ml 40% alc

10.00€

Ηδωνικό Λαζαρίδη

200ml 40% alc

10.00€

Πειρίθοον

200ml 40% alc

8.50€

Αγιονέρι (παλαιωμένο)

200ml

11€

* Ποτήρι 50ml 3,00€
Κύλιση προς τα επάνω